صفحه اصلی / محصولات
icon icecream

- محصولات جلاتو والیس -

اضافه به سبد

سافت بروانی پلاس

۳۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سافت یگو پلاس

۳۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سافت جلاتو ماست

۲۵۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سوربتو زغال لخته

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو البالو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو شاه توت

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو کیوی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو توت فرنگی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو موهیتو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو لیمو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو انبه

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتوسوئیسی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو بروانی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو کارامل ماکیاتو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو نسکافه

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیر خامه

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو هوبی

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو اسنیکرز

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو بیسکوئیت پیک آپ

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو شکلات دارک

اضافه به سبد

جلاتو اورئو

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو بلک فارست

۲۲.۰۰۰ تومن

اضافه به سبد

جلاتو پسته

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو نوتلا

۲۲.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو لوتوس

۲۲۰۰۰

اضافه به سبد

جلاتو مارس

۲۲۰۰۰

اضافه به سبد

فراپوچینو

۴۲۰۰۰تومان

اضافه به سبد

آیس کارامل ماکیاتا

۳۸۰۰۰تومان

اضافه به سبد

آیس موکا

۳۷۰۰۰تومان

اضافه به سبد

آیس کافی

۳۵۰۰۰تومان

اضافه به سبد

چای ماسالا

۲۴۰۰۰تومان

اضافه به سبد

چای لته

۲۷۰۰۰تومان

اضافه به سبد

چای ساده

۱۲.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

دمنوش

۱۸.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

نسکافه

۲۶۰۰۰تومان

اضافه به سبد

هات چاکلت طعم دار

۳۴۰۰۰تومان

اضافه به سبد

وایت چاکلت

۲۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

هات چاکلت

۳۲۰۰۰تومان

اضافه به سبد

قهوه ترک

۲۷۰۰۰تومان

اضافه به سبد

کارامل ماکیاتا

۳۸۰۰۰تومان

اضافه به سبد

موکا

۳۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

کاپوچینو

۳۷۰۰۰تومان

اضافه به سبد

آمریکانو

۳۰۰۰۰تومان

اضافه به سبد

کافه لته

۳۵۰۰۰تومان

اضافه به سبد

اسپرسودوبل

۲۷.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

پنکیک ساده

۳۵۰۰۰تومان

اضافه به سبد

پنکیک جلاتو

۴۸۰۰۰تومان

اضافه به سبد

وافل حبابی پلاس

۵۶۰۰۰تومان

اضافه به سبد

وافل بلژیکی

۵۶۰۰۰تومان

اضافه به سبد

کیک براوونی

۲۲.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سافت جلاتو کیندر

۳۹.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سافت کیت کت

۳۹.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

یوگوبابل

۳۹.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سافت Oreo

۳۹.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیک موکا

۴۸۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیک کوکی

۴۸.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیک کره بادام زمینی

۴۶.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیک نوتلا

۴۹.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیک Oreo

۴۸.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سافت جلاتو ( با تاپینگ سس شکلات )

۲۰.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

شیک جلاتو شکلاتی با تاپینگ مخصوص

۴۷.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

والیس وافل

۵۸۰۰۰تومان

اضافه به سبد

اسپشیال سافت براونی

۴۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سافت براوونی

۳۶۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو براوونی

۴۶۰۰۰تومان