صفحه اصلی / محصولات
icon icecream

- محصولات جلاتو والیس -

اضافه به سبد

سوربتو زغال لخته

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو البالو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو شاه توت

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو کیوی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو توت فرنگی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو موهیتو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو لیمو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

سوربتو انبه

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتوسوئیسی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو بروانی

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو کارامل ماکیاتو

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو نسکافه

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو شیر خامه

۱۵۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو هوبی

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو اسنیکرز

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو بیسکوئیت پیک آپ

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو شکلات دارک

اضافه به سبد

جلاتو اورئو

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو بلک فارست

۲۲.۰۰۰ تومن

اضافه به سبد

جلاتو پسته

۲۲.۰۰۰تومان

اضافه به سبد

جلاتو نوتلا

۲۲.۰۰۰ تومان

اضافه به سبد

جلاتو لوتوس

۲۲۰۰۰

اضافه به سبد

جلاتو مارس

۲۲۰۰۰

اضافه به سبد

کیک براوونی

۲۲.۰۰۰ تومان