صفحه اصلی / محصولات
icon icecream

- محصولات جلاتو والیس -

اضافه به سبد

سافت بروانی پلاس

۳۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سافت یگو پلاس

۳۹۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سافت جلاتو ماست

۲۵۰۰۰تومان

اضافه به سبد

سافت جلاتو ( با تاپینگ سس شکلات )

۲۰.۰۰۰ تومان